DM i Borlänge 2018

Gubbligan från Grängesfirren upprepade segern från 2017, återstår att se om vi orkar åka 90 mil enkel resa till Luleå.

DM 2018, Borlänge, Runn vid Storsund

4:e  Deltävlingen  i  Pimpel  DM  2018 , 3 - 3 , Runn ,    
                 
Borlänge  SFK , 76  Deltagare .          
                 
Herr  Senior              
                 
1 Jonas  Gustafsson   Borlänge   6095  g
2 Kenneth  Lilja     Ovansiljan   4300  g
3 Anders  Axelsson   Ovansiljan   4282  g
4 Stefan  Gren     Ovansiljan   3776  g
5 Stefan  Johansson   Linghed   2590  g
6 Berndt  Berggren   Borlänge   2472  g
7 Erik  Södergårds   Borlänge   2382  g
8 Tomas  Ljuden     Älvdalen   2070  g
9 Stefan  Degerman   Älvdalen   1934  g
10 Björn  Hols     Skinnkroken   1932  g
11 Per  Nilsson     Älvdalen   1878  g
12 Per  Gref     Leksandsfirren   1674  g
13 Christoffer  Carlsson   Grängesfirren   1532  g
14 Ulf  Hedlund     Smedjebacken   1404  g
15 Claes  Mattsson     Ovansiljan   1200  g
16 Niklas  Rehn     Borlänge   1196  g
17 Mikael  Danielsson   Ovansiljan   1178  g
18 Henrik  Persson     Skinnkroken   1094  g
19 Torbjörn  Toresson   Skinnkroken     980  g
20 Mikael  Malm     Älvdalen     856  g
21 Tommy  Wadlund   Leksandsfirren     778  g
22 Anders  Nilsson     Leksandsfirren     704  g
23 Stefan  Spännar     Ovansiljan     524  g
                 
Herr  Veteran              
                 
1 Krister  Bergman   Smedjebacken   5436  g
2 Roland  Nykvist     Grängesfirren   2916  g
3 Ture  Fransson     Falubygden   2692  g
4 Lars  Johansson     Grängesfirren   2560  g
5 Mats  Öjes     Skinnkroken   2456  g
6 Lars  Gullstrand     Linghed   2346  g
7 Benny  Bark     Borlänge   2326  g
8 Börje  Andersson   Grängesfirren   2206  g
9 Anders  Bäcklund   Linghed   1878  g
10 Karl-Olof  Wikström   Smedjebacken   1856  g
11 Karl-Erik  Jonsson   Smedjebacken   1832  g
12 Mago  Göransson   Ovansiljan   1816  g
13 Jan  Funestig     Grängesfirren   1798  g
14 Jan  Björkman     Linghed   1712  g
15 Thomas  Jansson   Grängesfirren   1624  g
16 Jörgen  Andersson   Falubygden   1498  g
17 Tommy  Andersson   Ovansiljan   1106  g
18 Kent  Lövgren     Tunabygden   1058  g
19 Ulf  Jacksson     Linghed     936  g
20 Göran  Halvarsson   Skinnkroken     862  g
21 Hans  Bjurström   Borlänge     722  g
22 Håkan  Grufman   Grängesfirren     712  g
23 Hans  Wallin     Grängesfirren     522  g
24 Stig  Enström     Älvkroken     380  g
                 
Äldre  Herr  Veteran            
                 
1 Karl-Johan  Nilsson   Borlänge   3394  g
2 Sten-Olof  Holmberg   Smedjebacken   2870  g
3 Lars  Nordström   Grängesfirren   2604  g
4 Rainer  Funestig   Grängesfirren   1930  g
5 Kurt  Granath     Grängesfirren   1642  g
6 Bo  Norrström     Falubygden   1610  g
7 Lars  Wadlund     Leksandsfirren   1414  g
8 Rolf  Åkerman     Grängesfirren   1218  g
9 Reijo  Vuori     Falubygden   1128  g
10 Kjell  Hellström     Borlänge     960  g
11 John  Arvidsson     Borlänge     866  g
12 Kurt  Mattsson     Skinnkroken     780  g
13 Finn  Gentcherenko   Pro       708  g
14 Bernt  Johansson   Falubygden     584  g
15 John  Green     Ovansiljan     192  g
                 
Dam  Senior              
                 
1 Linda-Maria  Lundin   Borlänge   2388  g
2 Camilla  I-Einarsson   Skinnkroken   2006  g
3 Susanne  Ivansson   Skinnkroken     776  g
                 
                 
Dam  Veteran              
                 
1 Rosie  Thörne     Borlänge   2442  g
2 Anna-Lena  Björkman   Linghed   1180  g
3 Yvonne  Wallin     Grängesfirren   1136  g
4 Monica  Andersson   Grängesfirren     850  g
5 Barbro  Bergkvist   Linghed     496  g
                 
Äldre  Dam  Veteran            
                 
1 Ellen  Jonsson     Borlänge   1344  g
2 Inger  Åkerman     Grängesfirren   1228  g
3 Britta  Ivansson     Skinnkroken     828  g
4 Inger  Jansson     Vikmanshyttan     378  g
                 
Äldre  Herr  Junior            
                 
1 Erik  Bjurström     Borlänge     324  g
                 
Yngre  Herr  Junior            
                 
1 Gunnar  Nykvist   Falubygden   726  g
                 
Lagtävling              
                 
Herr  Senior              
                 
1 Ovansiljan         12358  g
  Kenneth  Lilja , Anders  Axelsson , Stefan  Gren    
2 Borlänge         10949  g
  Jonas  Gustafsson , Berndt  Berggren , Erik  Södergårds    
3 Älvdalen           4860  g
  Mikael  Malm , Stefan  Degerman , Tomas  Ljuden    
4 Grängesfirren           4734  g
  Jan  Funestig , Ulf  Hedlund , Christoffer  Carlsson    
5 Skinnkroken           4016  g
  Torbjörn  Toresson , Henrik  Persson , Björn  Hols    
6 Leksandsfirren           3156  g
  Tommy  Wadlund , Anders  Nilsson , Per  Gref      
7 Ovansiljan           2902  g
  Mikael  Danielsson , Claes  Mattsson , Stefan  Spännar    
                 
                 
Herr  Veteran              
                 
1 Smedjebacken         10162  g
  Krister  Bergman , Karl-Olof  Wikström , Sten-Olof  Holmberg  
2 Falubygden           6750  g
  Lars  Gullstrand , Ture  Fransson , Jan  Björkman      
3 Grängesfirren           4542  g
  Börje  Andersson , Thomas  Jansson , Håkan  Grufman    
4 Skinnkroken           3698  g
  Mats  Öjes , Göran  Halvarsson , Stig  Enström      
                 
Äldre  Herr  Veteran            
                 
1 Grängesfirren           5752  g
  Lars  Nordström , Rainer  Funestig , Rolf  Åkerman    
                 
Dam  Senior              
                 
1 Skinnkroken           3610  g
  Camilla  I-Einarsson , Susanne  Ivansson , Britta  Ivansson  
                 
Dam  Veteran              
                 
1 Borlänge           4118  g
  Rosie  Thörne , Barbro  Bergkvist , Anna-Lena  Björkman  
2 Grängesfirren           1986  g
  Monica  Andersson , Yvonne  Wallin        
                 
Äldre  Dam  Veteran            
                 
1 Borlänge           2572  g
  Ellen  Jonsson , Inger  Åkerman        
Distriktsmästare 2018 individuellt.

SM-klara 2019 i Luleå.

    SM  Kvalificerade  till  2018  Luleå  
               
Herr  Senior            
               
Jonas  Gustafsson Borlänge   DM  
Anders  Axelsson Ovansiljan   Serien  
Kenneth  Liljan   Ovansiljan   DM  
Torbjörn  Toresson Skinnkroken   Serien  
Stefan  Gren   Ovansiljan   DM  
Erik  Södergårds Borlänge   Serien  
Stefan  Johansson Linghed   DM  
               
Stefan  Spännar   Ovansiljan   Serien 1.a  reserv
Berndt  Berggren Borlänge   DM 2.a  reserv
Björn  Hols   Skinnkroken   Serien 3:e  reserv
               
Herr  Veteran            
               
Ture  Fransson   Falubygden   SM  2018
Krister  Bergman Smedjebacken   DM  
Mago  Göransson Ovansiljan   Serien  
Roland  Nykvist   Grängesfirren   DM  
Lars  Gullstrand   Linghed   Serien  
Lars  Johansson   Grängesfirren   DM  
Dan  Ersbjörs   Borlänge   Serien  
Mats  Öjes   Skinnkroken   DM  
Perolof  Liss   Falubygden   Serien  
               
Benny  Bark   Borlänge   DM 1:a  reserv
Karl-Olof  Wikström Smedjebacken   Serien 2:a  reserv
Börje  Andersson Grängesfirren   DM 3.e  reserv
               
Äldre  Herr  Veteran          
               
Karl-Johan  Nilsson Borlänge   DM  
Bo  Norrström   Falubygden   Serien  
Sten-Olof  Holmberg Smedjebacken   DM  
Lars  Nordström Grängesfirren   Serien  
Rainer  Funestig Grängesfirren   DM  
               
Lars  Wadlund   Leksandsfirren   Serien 1:a  reserv
Kurt  Granath   Grängesfirren   DM 2:a  reserv
John  Arvidsson   Borlänge   Serien 3:e  reserv
               
Dam  Senior            
               
Linda-Maria  Lundin Borlänge   DM  
Susanne  Ivansson Skinnkroken   Serien  
Camilla  I-Einarsson Skinnkroken   DM  
               
Eva  Mörlin   Falubygden   Serien 1:a  reserv
               
Dam  Veteran            
               
Barbro  Bergkvist Linghed   SM  2018
Rosie  Thörne   Borlänge   DM  
Monica  Andersson Grängesfirren   Serien  
Anna-Lena  Björkman Linghed   DM  
               
Yvonne  Wallin   Grängesfirren   DM 1:a  reserv
               
Äldre  Dam  Veteran          
               
Ellen  Jonsson   Borlänge   DM  
Britta  Ivansson   Skinnkroken   Serien  
Inger  Åkerman   Grängesfirren   DM  
               
Lillemor  Arvidsson Borlänge   Serien 1:a  reserv
Inger  Jansson   Vikmanshyttan   DM 2:a  reserv
               
Äldre  Herr  Junior          
               
Erik  Bjurström   Borlänge   SM  2018
               
Yngre  Herr  Junior          
               
Gunnar  Nykvist Falubygden   DM  
William  Fakt   Falubygden   Serien  
Philip  Zetterström Falubygden   Serien  
               
Herr  Senior  Lag          
               
Ovansiljan         DM  
Borlänge         DM  
               
Herr  Veteran  Lag          
               
Falubygden         SM  2018
Smedjebacken         DM  
               
Äldre  Herr  Veteran  Lag        
               
Grängesfirren         DM  
               
Dam  Senior            
               
Skinnkroken         DM  
               
Dam  Veteran  Lag          
               
Borlänge         DM  
               
Äldre  Dam  Veteran  Lag        
               
Borlänge         DM  

Resultat DM -serien 2018

      Pimpel  DM  2018              
                         
Herr  Senior                      
                         
1 Anders  Axelsson Ovansiljan 16407 g 1  +  1  +  3  =    5      
2 Jonas  Gustafsson Borlänge 16297 g 1  +  1  +  3  =    5      
3 Torbjörn  Toresson Skinnkroken   2  +  3  +  5  =  10      
4 Stefan  Gren   Ovansiljan   4  +  6  +  6  =  16      
5 Erik  Södergårds   Borlänge   5  +  7  +  8  =  20      
6 Stefan  Spännar   Ovansiljan   2  +  5  + 15 = 22      
7 Björn  Hols   Skinnkroken   4  +  8  + 10 = 22      
8 Henrik  Persson   Skinnkroken   7  +  7  + 13 = 27      
9 Tomas  Ljuden   Älvdalen   8  +  8  + 11 = 27      
10 Per  Gref   Falubygden   6  + 12 + 13 = 31      
11 Christoffer  Carlsson Grängesfirren   4  + 13 + 17 = 34      
12 Stefan  Degerman Älvdalen   9  + 10 + 18 = 37      
13 Niklas  Rehn   Borlänge   9  + 15 + 16 = 40      
14 Tommy  Wadlund Leksandsfirren   16+ 16 +21 = 53      
15 Börre  Omang   Falubygden   2  +  9            
16 Berndt  Berggren Borlänge   6  + 12          
17 Per  Morelius   Falubygden   10 + 14          
18 Mikael  Malm   Älvdalen    9  + 20          
19 Per  Nilsson   Älvdalen   11 + 19          
20 Mikael  Danielsson Ovansiljan   17 + 17          
21 Kenneth  Lilja   Ovansiljan   2          
22 Jan  Rönnbäck   Falubygden   3          
23 Stefan  Johansson Linghed   5          
24 Björn  Kajs   Ovansiljan   11          
25 Ulf  Hedlund   Smedjebacken   14          
26 Claes  Mattsson   Ovansiljan   15          
27 Anders  Nilsson   Leksandsfirren   22          
                         
Herr  Veteran                      
                         
1 Krister  Bergman Smedjebacken   1  +  1  +  4  =   6        
2 Mago  Göransson Ovansiljan   2  +  3  +  7  =  12      
3 Lars  Gullstrand   Linghed   1  +  6  +  6  =  13      
4 Dan  Ersbjörs   Borlänge   3  +  4  +  6  =  13      
5 Ture  Fransson   Falubygden   3  +  6  +  8  =  17      
6 Perolof  Liss   Falubygden   2  +  7  +  9  =  18      
7 Karl-Olof  Wikström Smedjebacken   1  + 10 +14 =  25      
8 Börje  Andersson Grängesfirren   4  +  8  + 13 = 25      
9 Mats  Öjes   Skinnkroken   5  +  5  + 17 = 27      
10 Stig  Enström   Älvkroken   2  +  7  + 19 = 28      
11 Thomas  Jansson Grängesfirren   5  +  8  + 15 = 28      
12 Tommy  Andersson Ovansiljan   3  + 10 + 17 = 30      
13 Jan  Funestig   Grängesfirren   9  +  9  + 13 = 31      
14 Jörgen  Andersson Falubygden   5  + 11 + 16 = 32      
15 Anders  Bäcklund Linghed   9  + 15 + 17 = 41      
16 Göran  Halvarsson Skinnkroken   10+ 13 + 20 = 43      
17 Jan  Björkman   Linghed   11+ 14 + 18 = 43      
18 Jonny  Persson   Ovansiljan   12 + 11          
19 Peter  Nilsson   Grängesfirren   10+ 14           
20 Sven-Erik  Johansson Grängesfirren   12+ 18           
21 Hans  Bjurström Borlänge   16+ 21          
22 Roland  Nykvist   Grängesfirren   2          
23 Lars  Johansson   Grängesfirren   4          
24 Benny  Bark   Borlänge   7          
25 Karl-Erik  Jonsson Smedjebacken   11          
26 Kent  Lövgren   Tunabygden   18          
27 Ulf  Jacksson   Linghed   19          
28 Anders  Homman Leksandsfirren   21          
29 Håkan  Grufman Grängesfirren   22          
30 Hans  Wallin   Grängesfirren   23          
                         
Äldre  Herr  Veteran                    
                         
1 Bo  Norrström   Falubygden   1  +  3  +  4  =  8        
2 Lars  Nordström Grängesfirren   2  +  3  +  8  =  13      
3 Lars  Wadlund   Leksandsfirren   2  +  4  +  7  =  13      
4 John  Arvidsson   Borlänge   1  +  3  + 11 = 15      
5 Kjell  Hellström   Borlänge   1  +  7  + 10 = 18      
6 Rolf  Åkerman   Grängesfirren   5  +  5  +  8  =  18      
7 Kurt  Granath   Grängesfirren   5  +  6  + 10 = 21      
8 Karl-Johan  Nilsson Borlänge   1          
9 Sten-Olof  Holmberg Smedjebacken   2          
10 Rainer  Funestig Grängesfirren   4          
11 Lars-Erik  Andersson Grängesfirren   6          
12 Yngve  Gustafsson Grängesfirren   7          
13 Rolf  Nyström   Falubygden   9          
13 Reijo  Vuori   Falubygden   9          
15 Kurt  Mattson   Skinnkroken   12          
16 Finn  Gentcherenko Pro     13          
17 Bernt  Johansson Falubygden   14          
18 John  Green   Ovansiljan   15          
                         
Dam  Senior                      
                         
1 Linda-Maria  Lundin Borlänge   1  +  1  +  2  =   4        
2 Susanne  Ivansson Skinnkroken   1  +  1  +  3  =   5        
3 Camilla  I-Einarsson Skinnkroken   2  +  2  +  3  =   7        
4 Eva  Mörlin   Falubygden   2          
                         
Dam  Veteran                      
                         
1 Rosie  Thörne   Borlänge   1  +  1  +  1  =   3        
2 Monica  Andersson Grängesfirren   1  +  2  +  3  =   6        
3 Anna-Lena  Björkman Linghed   2  +  2          
4 Yvonne  Wallin   Grängesfirren   3          
5 Barbro  Bergkvist Linghed   5          
                         
Äldre  Dam  Veteran                    
                         
1 Ellen  Jonsson   Borlänge 3387  g 1  +  2  +  3  =   6        
2 Britta  Ivansson   Skinnkroken 2117  g 1  +  2  +  3  =   6        
3 Lillemor  Arvidsson Borlänge   1  +  1          
4 Inger  Åkerman   Grängesfirren   2  +  4          
5 Inger  Jansson   Vikmanshyttan   4          
                         
Äldre  Herr  Junior                    
                         
1 Erik  Bjurström   Borlänge   1  +  1          
                         
Yngre  Herr  Junior                    
                         
1 William  Fakt   Falubygden   1  +  1  =   2        
2 Gunnar  Nykvist Falubygden   1  +  2          
3 Philip  Zetterström Falubygden   2          
                         
                         

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

14.12 | 15:04

ska det stå resultat från fiskare som ej tillhör klubben? de kan i alla fall inte få priset för största fisk på årsmötet.

...
03.09 | 15:07

Thanks for your site! It really is very useful for us!

...
06.04 | 10:46

På 12:e plats är fel namn publicerade. (Hösttävlingen).

...
23.08 | 19:18

Jag vill bli Inviduellt medlemskap.
170 kr/år.

...
Du gillar den här sidan