Serietävlingar mete.

Din rubrik

Resultat Grängesfirrens serietävlingar mete 2022.

4 bästa resultaten av 7 tävlingar räknas.

Herrseniorer, Herrveteraner:

Namn:

S.1.

S.2..

S.3.

S.4.

S.5.

S.6.

s.7

Poäng.

Placering

Karl Olof Wikström

10,1

10,1

--

--

--

--

--

20,2

 

Börje Andersson

9,0

9,0

8,0

10,1

9,0

9,0

4,0

37,1

1.

Sven Erik Johansson

8,0

6,0

--

8,0

8,0

5,0

5,0

30,0

3.

Hans Wallin

--

8,0

6,0

--

7,0

4,0

7,0

28,0

 

Lasse Johansson

--

7,0

9,0

7,0

10,1

--

--

33,1

2.

Nils Lovèn

---

--

10,1

--

--

10,1

6,0

26,2

 

Jan Magnusson

--

--

7,0

--

--

6,0

10,1

23,1

 

Thomas Jansson

--

--

--

9,0

--

--

--

9,0

 

Bengan Gräsberg

--

--

--

--

--

8,0

--

8,0

 

Björn Olsson

--

--

--

--

--

7,0

9,0

7,0

 

Jonny Skoglund

--

--

--

--

--

--

8,0

8,0

 

 

Äldre Herrveteraner:

Namn:

S.1.

S.2.

S.3.

S.4.

S.5.

S.6.

s.7.

Poäng.

Placering

Lars Nordström

10,1

--

--

5,0

8,0

--

10,1

33,2

4.

Kjell Hellström

9,0

10,1

10,1

8,0

--

9,0

8,0

38,2

1.

Rolf Åkerman

8,0

9,0

6,0

7,0

9,0

10,1

7,0

36,1

3.

Nils Erik Karlsson

7,0

6,0

--

--

7,0

--

--

20,0

 6.

Kurt Granath

6,0

8,0

8,0

10,1

10,1

6,0

6,0

36,2

 2.

Sören Stange

5,0

--

5,0

--

--

--

--

10,0

 

Sven Eriksson

4,0

--

7,0

--

--

4,0

--

15,0

 

Rainer Funestig

3,0

7,0

9,0

6,0

--

7,0

--

29,0

5. 

Leif Wallin

--

--

--

9,0

--

--

--

9,0

 

Bo Norrström

--

--

--

4,0

--

5,0

--

9,0

 

Bengt Österholm

--

--

--

--

--

--

9,0

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damer:

Namn:

S.1.

S.2.

S.3

S.4

S.5.

S.6.

s.7.

Poäng.

Placering

Inger Åkerman

10,1

--

--

--

--

--

--

10,1

 

Ellen Jonsson

9,0

9,0

9,0

10,1

--

9,0

8,0

37,1

2.

Yvonne Wallin

--

10,1

10,1

--

10,1

8,0

9,0

39,3

1.

Monica Andersson

--

--

--

--

--

10,1

10,1

20,2

3.

 

Yngre herrjuniorer:

Namn:

S.1.

S.2.

S.3.

S.4.

S.5.

S.6.

s.7.

Poäng

Placering

Albin Pettersson

10,1

--

10,1

9,0

--

--

--

29,2

1.

August Gesteby

--

--

--

10,1

--

--

--

10,1

 

 


Din rubrik

Resultat Grängesfirrens serietävlingar mete 2021.

Herrseniorer, Herrveteraner:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

 

Poäng.

Placering

Thomas Jansson

10,1

8,0

7,0

6,0

4,0

 

25,1

4.

Karl Olov Wikström

9,0

5,0

9,0

8,0

7,0

 

26,0

3.

Sven Erik Johansson

8,0

6,0

6,0

5,0

6,0

 

20,0

6.

Jan Magnusson

0

10,1

--

9,0

9,0

 

28,1

2.

Börje Andersson

0

7,0

10,1

10,1

8,0

 

28,2

1.

Hasse Wallin

0

--

--

--

--

 

 

 

4.Lasse Johansson

0

9,0

8,0

7,0

5,0

 

24,0

5.

Mattias Berg

--

--

--

--

10,1

 

10,1

 

 

Äldre Herrveteraner:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

 

Poäng.

Placering

Kurt Granath

10,1

7,0

7,0

7,0

5,0

 

24,1

4.

Lars Nordström

9,0

--

--

--

8,0

 

17,0

 6.

Bo Norrström

8,0

--

--

5,0

1,0

 

14,0

8.

Rolf Åkerman

7,0

9,0

6,0

6,0

10,1

 

26,1

2.

Leif Wallin

6,0

--

--

10,1

 

 

16,1

7.

Sören Stange

0

--

--

--

2,0

 

2,0

 10.

Rainer Funestig

0

8,0

9,0

--

7,0

 

24,0

5.

Yngve Gustafsson

0

5,0

0

8,0

3,0

 

16,0

8.

Kjell Hellström

--

10,1

10,1

--

6,0

 

26,2

1.

Sven Eriksson

--

6,0

8,0

9,0

9,0

 

26,0

3.

Nils Erik Karlsson

--

4,0

--

--

4,0

 

8,0

 9.

 

Damer:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

 

Poäng.

Placering

Inger Åkerman

0

--

9,0

10,1

9,0

 

28,1

2.

Yvonne Wallin

0

--

--

--

--

 

 

 

Ellen Jonsson

--

10,1

10,1

--

10,1

 

30,3

1.

Irené Karlsson

--

9,0

--

--

--

 

9,0

 

 

Yngre herrjuniorer:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

 

Poäng

Placering

Albin Pettersson

10,1

10,1

9,0

--

10,1

 

30,3

1.

Liam Norén

--

--

10,1

--

 

 

10,1

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serietävlingar mete 2020

Resultat Grängesfirrens serietävlingar mete 2020.

Herrseniorer, Herrveteraner:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

 

Poäng.

Placering

Börje Andersson

--

10,1

10,1

10,1

9,0

 

30,3

1.

Sven Erik Johansson

--

--

9,0

9,0

7,0

 

25,0

2.

Lasse Johansson

--

--

8,0

--

--

 

 

 

Mattias Berg

--

--

--

--

10,1

 

 

 

Ulf Hedlund

--

--

--

--

8,0

 

 

 

 

Äldre Herrveteraner:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

 

Poäng.

Placering

Kurt Granath

10,1

9,0

10,1

8,0

9,0

 

29,2

1.

Yngve Gustafsson

9,0

7,0

6,0

2,0

4,0

 

22,0

3.

Nils Erik Karlsson

8,0

10,1

--

10,1

7,0

 

28,2

2.

Lars Nordström

7,0

--

--

3,0

--

 

 

 

Rainer Funestig

--

8,0

8,0

4,0

6,0

 

22,0

4.

Rolf Åkerman

--

6,0

9,0

6,0

5,0

 

21,0

 

Kjell Hellström

--

5,0

--

--

10,1

 

 

 

Bo Norrström

--

--

7,0

5,0

--

 

 

 

Leif Wallin

--

--

--

9,0

--

 

 

 

Sven Eriksson

--

--

--

7,0

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damer:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

 

Poäng.

Placering

Irene Karlsson

10,1

8,0

--

8,0

--

 

26,1

2.

Ellen Jonsson

--

10,1

--

--

10,1

 

20,2

3.

Inger Åkerman

--

9,0

10,1

10,1

8,0

 

29,2

1.

Monica Andersson

--

--

--

9,0

9,0

 

 

 

 

Yngre herrjuniorer:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

 

Poäng

Placering

Albin Pettersson

--

--

10,1

--

10,1

 

20,2

1.

Alfons Fredriksson

--

--

9,0

--

--

 

9,0

3.

Liam Norén

--

--

--

10,1

--

 

10,1

2.

 


Serietävlingar 2019

Resultat Grängesfirrens serietävlingar mete 2019.

Herrseniorer, Herrveteraner:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

Serie 6.

Poäng.

Placering

Janne Funestig

10,1

--

  --

  --

 

 

 

 

S-E Johansson

9,0

8,0

 9,00

 9,00

 

 

 27,0 

2,  

K-O Wikström

--

10,1

  --

  --

 

 

 

 

Börje Andersson

--

9,0

 10,1

10,1  

 

 

 29,2 

1,  

 

Äldre Herrveteraner:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

Serie 6.

Poäng.

Placering

Leif Wallin

10,1

2,0

 10,1 

  --

 

 

 22,2 

 3, 

Rolf Åkerman

9,0

5,0

 6,00 

 4,00

 

 

 20,0 

 

Sven Eriksson

8,0

9,0

 7,00 

9,00  

 

 

 26,0 

  2,

Kurt Granath

7,0

8,0

 9,0

 10,1 

 

 

 27,1 

  1,

Sören Stange

6,0

6,0

 5,00

 8,00

 

 

 20,0 

 

Lars Nordström

5,0

4,0

  --

  --

 

 

 

 

Rainer Funestig

4,0

1,0

  --

 6,00 

 

 

 

 

Kjell Hellström

3,0

10,1

  --

  --

 

 

 

 

Yngve Gustafsson

2,0

3,0

5,00  

 7,00 

 

 

 15,0 

 

Nils Erik Karlsson

--

7,0

 8,00 

 5,00

 

 

 20,0

 

Sture Rosengren

--

0

 

 

 

 

 

 

 

Damer:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Serie 5.

Serie 6.

Poäng.

Placering

Inger Åkerman

10,1

9,0

10,1  

10,1  

 

 

 30,3 

1,  

Ellen Jonsson

9,0

10,1

  --

  --

 

 

 19,1

2,  

Evy Rosengren

--

8,0

--  

  --

 

 

 

 


Serietävlingar 2018

Resultat Grängesfirrens serietävlingar mete 2018.

Herrseniorer, Herrveteraner:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Poäng.

Placering

Karl Olof Wikström

10,1

9,0

9,0

10,1

29,2

1

Hasse Wallin

9,0

--

--

---

 

 

Lasse Johansson

--

10,1

10,1

8,0

28,2

2

Mattias Berg

--

--

8,0

9,0

17,0

3

 

Äldre Herrveteraner:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Poäng.

Placering

Kjell Hellström

10,1

7,0

6,0

10,1

27,2

2.

Sven Eriksson

9,0

9,0

7,0

7,0

25,0

4.

Nils Erik Karlsson

8,0

6,0

--

--

14,0

6.

Lars Nordström

7,0

--

--

--

7,0

 

Rainer Funestig

6,0

3,0

--

--

9,0

 

Yngve Gustafsson

5,0

8,0

10,1

8,0

26,1

3.

Rolf Åkerman

4,0

4,0

5,0

6,0

15,0

5.

Kurt Granath

3,0

10,1

9,0

9,0

28,1

1.

Sture Rosengren

2,0

--

--

--

2,0

 

Raimo Kymäleinen

--

5,0

8,0

--

13,0

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Damer:

Namn:

Serie 1.

Serie 2.

Serie 3.

Serie 4.

Poäng.

Placering

Ellen Jonsson

10,1

9,0

10,1

9,0

29,2

1.

Inger Åkerman

9,0

10,1

9,0

10,1

29,2

2.

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Jonsson 3 bästa 11096 gr. Inger Åkerman 3 bästa 4328 gr

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

20.09 | 09:36

gud så fin Simon var jag önska att han var mitt barn

...
25.05 | 16:57

Det är väl på sin plats att skriva om pikemaster i grängesfirrens forum! Folk tror ju att cupen är nedlagd Efter 2020 !!! Och nu 2022 blev det så! Brist på info

...
13.04 | 13:03

Blir det inget ÄGGNAPP i år på BYSJÖN ?

...
05.03 | 21:40

Grattis Janne 1 Janne Funestig Grängesfirren 12050 Gr
Borlängemästerskapen 5Mars 2022

...
Du gillar den här sidan