FK Grängesfirren

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2018

Plats: Go-cartbanan i Grängesberg

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Dagordningen godkändes.

På frågan om mötets behöriga utlysning svarades: Ja.

Val av mötesfunktionärer:

Ordförande:                                   Lasse Johansson
Sekreterare:                                  Mattias Berg
Protokolljusterare:                      Hans Wallin och Eric Lundgren
Rösträknare:                                  Hans Wallin och Eric Lundgren

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

Bokslutet lästes upp och godkändes.

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av revisor Lars Nordström.

Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret nov. 2017 – okt. 2018.

Arvoden och ersättningar:

Samma som beslut från 2017-års årsmöte.

Val av funktionärer, samt övriga funktioner inom klubben:

Ordförande: Omval Lars Johansson.

Sekreterare: Omval Mattias Berg.

Kassör: Yvonne Wallin

Ledamot: Eric Lundgren.

Ledamot: Håkan Grufman.

Ledamot: Nyval Börje Andersson.

Revisorer: Omval Lars Nordström. Omval Jan Funestig.

Valberedning: Omval Jan Funestig.

Hemsidesansvarig: Lars Nordström vintertid, Lars Johansson sommartid.

Ansvarig vinterns serietävlingar: Yvonne och Hasse Wallin.

Ansvarig vinterns torsdagstävlingar: Yngve Gustafsson, Rainer Funestig, Lars Nordström.

Iskollargrupp: Jan Funestig, Sven Erik Johansson, Rainer Funestig, Rolf Åkerman.

KM samt Familjedag: Styrelsen.

Avslutning vinter och sommar: Styrelsen.

Modernt mete: Lars Johansson.

Tävlingsledare mot distriktet: Lars Johansson.

Spinnfiske: Ove Lindblom, Eric Lundgren.

Telefonsvarare: Börje och Monica Andersson

Vinterns tävlingar och tävlingsprogram lästes upp och godkändes.

Inkomna motioner: Inga inkomna motioner.

Övriga frågor:

Lars Nordström frågade årsmötet om godkännande att skicka in en ansökan till Stena vindbonus för bidrag till en bussresa ner till något spännande fiskevatten under våren. Årsmötet godkände detta.
 

Prisutdelning för sommarens aktiviteter samt utmärkelser
 Prisutdelning för sommarens metetävlingar

Ordförande avslutar mötet

Årsmötesprotokoll 2017

Sida 1 av 4

Protokoll Grängesfirrens årsmöte 2017-12- 10

Plats: Go-cartbanan i Grängesberg

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Dagordningen godkändes.

3. På frågan om mötets behöriga utlysning svarades: Ja.

4. Val av mötesfunktionärer:

Ordförande: Lasse Johansson

Sekreterare: Mattias Berg

Protokolljusterare: Hans Wallin och Eric Lundgren

Rösträknare: Hans Wallin och Eric Lundgren

5. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

6. Bokslutet lästes upp och godkändes.

7. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av revisor Lars Nordström. Detta med ett

påpekande om önskan om redovisning från spinnfisketävlingarna.

8. Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret nov. 2016 –

okt. 2017.

9. Arvoden och ersättningar:

Samma som beslut från 2016-års årsmöte.

10. Val av funktionärer, samt övriga funktioner inom klubben:

Ordförande Lars Johansson

Sekreterare Mattias Berg

Kassör Omval Yvonne Wallin

Ledamot Omval Eric Lundgren

Ledamot Omval Håkan Grufman

Ledamot Saknas

Revisorer Omval Lars Nordström Nyval Jan Funestig

Valberedning Omval Jan Funestig

Hemsidesansvarig Lars Nordström vintertid, sommartid Lars Johansson

Ansvarig för vinterns serietävlingar Yvonne och Hans Wallin

Ansvarig för vinterns torsdagstävlingar Yngve Gustafsson, Rainer Funestig och Lars Nordström

Iskollargrupp

Janne Funestig, Sven-Erik Johansson, Rainer Funestig

och Rolf Åkerman.

Sida 2 av 4

KM samt familjedag Styrelsen

Avslutning vinter och sommar Styrelsen

Modernt mete Lars Johansson

Tävlingsledare mot distriktet Lars Johansson

Spinnfiske Ove Lindblom och Eric Lundgren

11. Val av Grängesfirren FKs firmatecknare:

Årsmötet godkände ordförande Lars Johansson som firmatecknare.

Årsmötet godkände kassör Yvonne Wallin som firmatecknare.

12. Vinterns tävlingar och tävlingsprogram lästes upp och godkändes.

13. Inkomna motioner:

Inga inkomna motioner.

14. Övriga frågor:

Klubben har för höga utgifter i förhållande till inkomster. Kassör Yvonne Wallin redogjorde och

motiverade ett antal åtgärder som skall genomföras för att säkra klubbens ekonomi. Åtgärderna

som godkändes av årsmötet var:

 Startavgiften höjs med 10kr.

 Inköpta varupriser vid avslutningstävlingarna tags bort.

 Bussen till sommarens KM-resa tags bort.

 Klubben kommer att ta betalt 100kr á person som vill äta jultallrik på kommande

årsmöten.

 Det kommer ej att skickas information till medlemmar via brev, detta för att undvika

kostnader för porto.

 Slå ihop Herrsenior- och Herrveteranklassen.

I de fall där röstning ansågs motiverad för att besluta om ett förslag skall gå igenom, eller ej,

svarade årsmötet med övervägande del ”Ja”, därav finns inga antal röster noterade.

15. Prisutdelning för sommarens aktiviteter samt utmärkelser

 Prisutdelning för sommarens metetävlingar

Sida 3 av 4

16. Ordförande avslutar mötet

Senaste kommentarer

20.09 | 07:36

gud så fin Simon var jag önska att han var mitt barn

25.05 | 14:57

Det är väl på sin plats att skriva om pikemaster i grängesfirrens foru...

13.04 | 11:03

Blir det inget ÄGGNAPP i år på BYSJÖN ?

05.03 | 20:40

Grattis Janne 1 Janne Funestig Grängesfirren 12050 Gr Borläng...