Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2018

Plats: Go-cartbanan i Grängesberg

 

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. På frågan om mötets behöriga utlysning svarades: Ja.

 4. Val av mötesfunktionärer:

  Ordförande:                                   Lasse Johansson
  Sekreterare:                                  Mattias Berg
  Protokolljusterare:                      Hans Wallin och Eric Lundgren
  Rösträknare:                                  Hans Wallin och Eric Lundgren

 5. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

 6. Bokslutet lästes upp och godkändes.

 7. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av revisor Lars Nordström.

 8. Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret nov. 2017 – okt. 2018.

 9. Arvoden och ersättningar:

  Samma som beslut från 2017-års årsmöte.

 10. Val av funktionärer, samt övriga funktioner inom klubben:

  Ordförande: Omval Lars Johansson.

  Sekreterare: Omval Mattias Berg.

  Kassör: Yvonne Wallin

  Ledamot: Eric Lundgren.

  Ledamot: Håkan Grufman.

  Ledamot: Nyval Börje Andersson.

  Revisorer: Omval Lars Nordström. Omval Jan Funestig.

  Valberedning: Omval Jan Funestig.

  Hemsidesansvarig: Lars Nordström vintertid, Lars Johansson sommartid.

  Ansvarig vinterns serietävlingar: Yvonne och Hasse Wallin.

  Ansvarig vinterns torsdagstävlingar: Yngve Gustafsson, Rainer Funestig, Lars Nordström.

  Iskollargrupp: Jan Funestig, Sven Erik Johansson, Rainer Funestig, Rolf Åkerman.

  KM samt Familjedag: Styrelsen.

  Avslutning vinter och sommar: Styrelsen.

  Modernt mete: Lars Johansson.

  Tävlingsledare mot distriktet: Lars Johansson.

  Spinnfiske: Ove Lindblom, Eric Lundgren.

  Telefonsvarare: Börje och Monica Andersson

 11. Vinterns tävlingar och tävlingsprogram lästes upp och godkändes.

 12. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner.

 13. Övriga frågor:

  Lars Nordström frågade årsmötet om godkännande att skicka in en ansökan till Stena vindbonus för bidrag till en bussresa ner till något spännande fiskevatten under våren. Årsmötet godkände detta.
   

 14. Prisutdelning för sommarens aktiviteter samt utmärkelser
   Prisutdelning för sommarens metetävlingar

Ordförande avslutar mötet

Årsmötesprotokoll 2017

 

 
 
 
 
 
 

 
 

| Svar

Senaste kommentarer

20.09 | 07:36

gud så fin Simon var jag önska att han var mitt barn

25.05 | 14:57

Det är väl på sin plats att skriva om pikemaster i grängesfirrens forum! Folk tror ju att cupen är nedlagd Efter 2020 !!! Och nu 2022 blev det så! Brist på info

13.04 | 11:03

Blir det inget ÄGGNAPP i år på BYSJÖN ?

05.03 | 20:40

Grattis Janne 1 Janne Funestig Grängesfirren 12050 Gr
Borlängemästerskapen 5Mars 2022